Általános Szerződési Feltételek

SportMind App szolgáltatáshoz

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a SportMind telefonos applikáció (a továbbiakban Sportmind App) letöltésével elérhető szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit. 

Az ÁSZF elfogadásával egyedi szerződés – Szolgáltatói Szerződés – jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

2. A Szolgáltató adatai

Név: SportMind App Kft.

Székhely: 2365 Inárcs, Csillag tanya 0139/21

Cégjegyzékszám: 13-09-196557

Adószám: 265585710-2-13

Közösségi adószám: HU265585710

A cég elektronikus elérhetősége: sportmindapp@gmail.com

Európai Egyedi Azonosít 

DUNES szám: 401263572

3. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Postacím: SportMind App, 2365 Inárcs, Csillag tanya 0139/21

Elektronikus elérhetőség: sportmindapp@gmail.com

A szolgáltató internetes honlapjának címe: www.sportmind.huwww.sportmindapp.huwww.sportmindapp.eu

Egyéb elérhetőség: www.sportmindapp.hu/kapcsolat

4. Felhasználó

Minden természetes és jogi személy, aki a telefonjára az applikációt letölti és elfogadja a jelen szerződésben foglalt feltételeket. 

5.a. A Szolgáltatás

A SportMind App telefonos applikációval a Felhasználó olyan sportpszichológusok által kidolgozott hangfelvételeket hallgathat meg, amelyek segítséget nyújtanak a sportoláshoz szükséges mentális készségek fejlesztéséhez. A Szolgáltató fenntartja a jogát ahhoz, hogy a SportMind App-en elérhető hangfelvételek tartalmát bármikor változtassa és új hangfelvételeket tegyen közzé. 

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele céljából a SportMind App-et a mobil eszközére letöltse és feltelepítse. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SportMind App letöltése és használata során adatforgalom keletkezik.

 A Felhasználó a SportMind App-et kizárólag saját felelősségére használja, a Szolgáltató kizárja felelősségét bármely kárért, amely a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat következményeként valósul meg. 

A Szolgáltató nem felelős a Megrendelő mobil eszközén felmerülő bármilyen meghibásodásért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért. 

5.b. A Szolgáltatás igénybevétele

A Felhasználónak a SportMInd App letöltése és telepítése után regisztrálnia szükséges magát az applikáció felületén. A regisztrációs folyamat során email címmel, Google vagy Facebook fiókkal tud bejelentkezni. A kötelező adatok: név és a sportág, a Felhasználó opcionálisan megadhatja a nemét és megjelöltheti a sportolói státuszát. A regisztrációkor megadott adatokon a későbbiekben a Felhasználó bármikor változtathat a Profil menüpont alatt. 

Minden további belépéskor a Felhasználó a választott felhasználó azonosítóval és a megadott jelszóval tud belépni. Az elfelejtett jelszó esetén a Felhasználónak a jelszó helyreállítására van lehetősége. 

6. A Szolgáltatás időtartama

A szerződés 1 hónap vagy 12 hónap határozott időtartamra jön létre. A szerződés lejárta előtt a Felhasználó jogosult bármikor felmondani a szerződést a SportMind App felületén a Profil/Csomagom menüpont alatt. Amennyiben a Felhasználó nem él a felmondási jogával, úgy a szerződés határozatlan időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben a Felhasználó a kedvezményesebb éves díj kiegyenlítése mellett dönt, és nem él a felmondási jogával, úgy a szerződés időtartama újabb 12 hónapra hosszabbodik meg. Az éves díjcsomagra előfizető Felhasználó a határozott időtartam lejárta előtt dönthet úgy is, hogy havi díjcsomagra vált, ez esetben a díjfizetés a Havi díjcsomagban megszabott árnak megfelelően havonta esedékes.

7. Árszabás, Előfizetés, Csomagok

A Felhasználó a SportMind App letöltésével hozzáfér az ingyenes hangfelvételekhez és a Szolgáltaó által díjmentesen nyújtott szolgáltatásokhoz. Minden más funkciót és szolgáltatást a Felhasználó kizárólag díjfizetés (előfizetés) ellenében vehet igénybe. 

A SportMind App két díjcsomagra való előfizetést tesz lehetővé: 

Basic Csomag: A Felhasználó a Szolgáltató által meghatározott és „Basic” tartalomként minősített korlátozott számú hangfelvétel meghallgatásához biztosít hozzáférést, illetve az applikáció további funkciói közül is csak azokhoz nyújt jogosultságot, amelyeket a Szolgáltató külön meghatároz.

PRO Csomag: A SportMind App-en elérhető összes hangfelvétel és minden más szolgáltatáshoz teljeskörű hozzáférést biztosít. 

A Felhasználó a SportMind App felületén bármikor nagyobb csomagra válthat, azaz bármikor módosíthatja a Basic csomagját Pro csomagra. A Pro csomagról a Basic csomagra váltás kizárólag a szerződés határozott időtartamának lejáratakor lehetséges. 

A különböző csomagok árszabása elérhető a Sportmind App felületén. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kínált Szolgáltatást, illetve a Csomagok árát megváltoztassa azzal, hogy a szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőkre a szerződés megkötésének időpontjában hatályos feltételek vonatkoznak. A Szerződés létrejöttekor az APPLIKÁCIÓN a fizetést megelőzően megjelenő, összegző képernyő adatai irányadók.

A Felhasználónak lehetősége van éves vagy havi díjfizetésre. Az éves díjfizetés kedvezőbb díjszabást tesz lehetővé, ennek a díjfizetésnek a feltétele az első 12 hónapos határozott időre létrejött szerződés után újabb 12 havi határozott időtartamra való meghosszabbítása. A havi díjfizetés kizárólag az első 12 hónapos határozott időtartamra kötött szerződés lejártt követően választható, ez esetben a szerződés határozatlan idejű szerződésre módosul. 

8. Fizetési Feltételek

A Felhasználó a szolgáltatási díjat elektronikusan fizeti meg a Sportmind App felületén a Csomagok választása menüpont alatt. A díj megfizetése után aktiválódik a megfelelő tartalmakhoz való hozzáférés. 

9. Elállási jog

Mivel digitális tartalomról van szó, melynek használatba vétele nem visszafordítható, a használatba bocsátás pedig a Felhasználó kifejezett kérésére következik be, a felhasználás megkezdésétől kezdve a Felhasználót nem illeti meg az elállási jog. A felhasználás megkezdése előtt a Felhasználó a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül elállhat a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől. 

10. Jogérvényesítési lehetőségek, panaszügyintézés helye, módja

A Felhasználó a 3. pontban ismertetett „A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei” egyikén élhet a panasztételi jogával. A Szolgáltató köteles 14 munkanapon belül visszajelezni a panaszra. 

11. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

12. Adatkezelés

A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amely elérhető a SportMind App felületén és a www.sportmindapp.hu oldalon. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul az általa megadott adatainak a szolgáltatás teljesítése céljából való kezeléséhez. 

A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben azonban a szolgáltatást a jövőben nem tudja igénybe venni. 

13. Szerzői jogok

A SportMind App a Szolgáltató által létrehozott, a tulajdonában és üzemeltetésében álló, a hatályos jogszabályok szerinti  szerzői műnek minősülő szoftver. A SportMind App-hez kapcsolódó valamennyi jogosultság a Szolgáltatót illeti. A SportMind App a Felhasználó telefonjára internet kapcsolaton keresztül letölthető szoftver, használatával vehető igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás. A SportMind App szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, a szerzői jogosultság alapján bármilyen felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.

A SportMind App-et, vagy annak bármely elemét a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen formában többszörözni, másolni, terjeszteni, a SportMind App, vagy annak bármely elemének felhasználásával bármilyen művet létrehozni, a SportMind App, vagy annak bármely elemének átdolgozása, hátterének, ikonok, gombok, linkek, szöveg, kép, grafika, logo, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, függetlenül attól, hogy az ingyenesen vagy ellenérték fejében történik.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményei lehetnek.

14. Irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország joga az irányadó.

14. Irányadó jog

15. Az ÁSZF hatályba lépése és közététele

A jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2019.01.25

A mindenkor érvényes ÁSZF elérhető a SportMind App felületén és a www.sportmindapp.hu oldalon.